Slip smerten og tag livet tilbage.....

 

 

 

Hvad er TMS?

TMS (Tension Myositis Syndrome) er et MindBody-syndrom, opdaget af Dr. John Sarno (USA).
Den helt korte version er, at TMS er en tilstand, der giver reelle fysiske symptomer, som ikke forårsages af strukturelle eller patologiske abnormaliteter, og som ikke kan forklares ud fra de undersøgelser, der er foretaget.

Den virkelige årsag, når det drejer sig om TMS, skal findes i en ekstraordinær aktivitet i nervesystemet, som skyldes et indre pres fra ubevidste følelsesmæssige reaktioner.

 

TMS er en ufarlig tilstand.

Men en tilstand, som desuagtet kan ødelægge livet for dem som virkelig bliver plaget.
Den gode nyhed er, at man ved hjælp af indsigt, forståelse og evt. terapi kan få det meget væsentligt bedre eller blive helt symptomfri og vende tilbage til et normalt liv helt uden begrænsninger. Også selvom man virkelig har været fuldstændig nede at ligge.

 

Hvis du vil læse en lidt mere uddybende definition på TMS:

Jeg har frit oversat en introduktion til TMS fra tmswiki.org, som er et internetbaseret støtte-netværk for mennesker i hele verden, der lider af TMS:

"Tension Myositis Syndrome (TMS), også kendt som Tension Myoneural Syndrome, er en tilstand, der oprindeligt blev beskrevet af John E. Sarno, MD, en pensioneret professor of Clinical Rehabilitation Medicine på New York University School of Medicine, og læge på the Howard A. Rusk Institute of Rehabilitation Medicine at New York University Medical Center.
TMS er en tilstand, der giver virkelige fysiske symptomer så som kroniske smerter, mave/tarm problemer og fibromyalgi, som ikke er forårsaget af patologiske eller strukturelle abnormaliteter, og ikke kan forklares ud fra diagnostiske tests og undersøgelser. Ved TMS, er smertesymptomerne forårsaget af en mild oxygen-mangel skabt via det autonome nervesystem, som et resultat af undertrykte følelser og psyko-socialt stress.
Dette betyder ingenlunde at smerten er "i dit hoved" eller at den ikke er virkelig. TMS symptomer er i høj grad virkelige, og hvis der er nogen der ved dette, er det os (ophavsmændene til tmswiki.org). Alle de mennesker, der har skrevet og udviklet dette website har haft belastende kroniske smerter og andre symptomer.

Vi ved fra egen krop hvad det vil sige at have rygsmerter, iskias, belastningsskader, fibromyalgi, irritabel tyktarm og en lang række andre symptomer. Vi har været hos lægen og har sikkert fået det samme at vide, som du har: "Du har diskusdegeneration, diskusprolaps, du sidder for meget/forkert ved computeren, det er din dåbsattest den er gal med".
På trods af at vi har fået alt dette at vide, er det lykkedes os at blive smertefri og få vores liv tilbage, ved at følge de ideer, der oprindeligt blev introduceret af Dr. Sarno."

 


Fantastiske udadtil, men lider indvendigt.

TMS-personligheden er typisk en dygtig, arbejdsom, ambitiøs person. Vellidt af andre og sin egen værste kritiker.

Visse karaktertræk er typiske:

Lavt selvværd, selvkritik
Perfektionisme, ambition, dygtighed
Godhed (rettet mod andre - mennesker, dyr, naturen)
Stort drive til at være sund og i god fysisk form

Stort behov for at blive elsket, velset, accepteret, respekteret, beundret
Er som regel meget vellidt
Høj ansvarsfølelse, tendens til skyldfølelse

Belastende oplevelser i barndommen

 


Hvorfor får man TMS?

Symptomerne dukker typisk op, når man bliver udsat for begivenheder, der stresser en. Her er nogle tilfældigt udvalgte:

En nærtståendes død
Skilsmisse
Sygdom eller skade

Bryllup
Fyring
Efterløn/pension
Graviditet
At få et barn
Børn der flytter hjemmefra
Flytning

Der er utallige andre livssituationer, der kan stresse en. Jeg har valgt nogle som tydeligvis er en belastning, men også nogle, som "burde" være glædelige. Disse kan nemlig alle være ubevidste stressfaktorer, som kan udløse symptomer.


Man skal være villig til at ”tænke ud af boksen”.

At acceptere TMS diagnosen kan føles som et hovedspring uden sikkerhedsbælte ud i det uvisse.
Jeg kan skrive under på at det kræver mod, men jeg kan også skrive under på, at det der venter derude, er et nyt og bedre liv:
Her er nogle eksempler, der viser, hvor modig man skal turde være:

 


Dr. Sarnos do´s and don´ts:

DO:

 • Genoptag normal fysisk aktivitet. Det kan ikke skade dig.
 • Tal til din hjerne. Sig, at du ikke hopper på den længere.
 • Stop al fysisk behandling og specialtræning, det kan blokere for din helbredelse.

 
DON´T:

 • Undertryk dine følelser - det kan give dig smerter.
 • Tænk på dig selv som en, der er skadet. Det er din psyke, der holder smerten vedlige.
 • Vær intimideret af smerte. Du har den power der skal til, for at overvinde den.

 

 Behandlingen af TMS består af flere dele:

 • En undervisningsdel 
  - TMS-fysiologi og diagnose

  - TMS-psykologi
  - Hvordan man arbejder med sit sind

   
 • En refleksionsdel, som består af hjemmearbejde og øvelser
   
 • En terapi-del med fokus på bl.a. implementering af den nye viden samt håndtering af uønskede følelser.
  For nogen, vil det dreje sig om nogle få afklarende samtaler, og for andre vil det være gavnligt med et mere dybtgående og dermed længerevarende forløb.

 

Behandlingen tager afsæt i, hvor den enkelte er. 
Hvis man allerede selv har læst om TMS, starter behandlingen et andet sted, end hvis man er helt "ny" på området.

Så der er ikke en standard for, hvordan et behandlingsforløb er. Samtalerne indeholder de 3 dele: undervisning, refleksion og terapi i den rækkefølge, der giver mening.
Fælles for alle er, at der er behov for at få hjælp til at få trukket den nye viden helt ind til kernen, for at kunne afmontere det "gamle" og erstatte det med frihed.
Fælles for alle er også i høj grad at det er hjemmearbejdet, der gør den store forskel.
Og endelig er en stor del af behandlingen simpelt hen at LÆRE at SLIPPE følelser, via detaljerede guidninger.

 

 Anbefalet litteratur om TMS:       

"Healing Back Pain" af John E. Sarno

"The mindbody Prescription" af John E. Sarno


Det er vigtigt, at suge viden til sig, men det kan blive en fælde at læse og læse og læse, og glemme at tage det ind, som man læser om.
Derfor anbefaler jeg i første omgang at læse disse to bøger, selvom der er mange andre, også af andre forfattere.