Sedona-metoden

En unik metode til at lære at slippe svære følelser. 

Læs mere...

TMS the MindBody-syndrome.

Smerter og andre belastende fysiske tilstande kan være et MindBody-syndrom.

Kan du genkende følgende?

Du har vedvarende smerter eller andre plagsomme symptomer, der ikke vil gå væk. Du er blevet undersøgt af adskilllige specialister, som ikke har fundet en klar årsag til dine smerter?
Du har brugt en masse penge på behandlinger hos både etablerede og alternative behandlere. Behandlingerne giver en kortvarig lindring i symptomerne, men efter nogle få dage er du tilbage ved status quo.

Du har måske taget smertestillende medicin og er måske endda blevet opereret.

Du har måttet indrette din hverdag efter symptomerne og lever efterhånden med mange begrænsninger. Måske er du sygemeldt fra dit job.

På trods af mange tiltag har du langsomt fået det værre. Dette har stået på i et halvt år eller mere. Måske endda i årevis.
 

Måske har du TMS, som er et MindBody-syndrom. Og så er der godt nyt, for du kan tage livet tilbage.

Læs mere...

 

Psykoterapi

Psykoterapi er en behandlingsform, som består af samtaler hos en uddannet terapeut.
De hyppigste grunde til at søge hjælp hos en psykoterapeut er stress, angst, depression og problemer med relationen til sig selv eller andre.
Derudover kommer mange også p.g.a. ydre omstændigheder såsom tab, traumer, kriser eller andet.
Jeg modtager også klienter med vedvarende smerter eller andre generende fysiske symptomer....

 

Læs mere om min tilgang til psykoterapi her.....